Informace ke konkurznímu řízení – Slevoteka.cz s.r.o.

Informace ke konkurznímu řízení – Slevoteka.cz s.r.o.

Informace pro věřitele k podávání přihlášek – dlužník Slevoteka.cz s.r.o. IČ: 29243092

S ohledem na zvyšující se počty dotazů týkajících se uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: KSBR 54 INS 9991/2020  na majetek dlužníka: Slevoteka.cz s.r.o. IČ: 29243092, sděluje insolvenční správce následující ……